Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

HAS International Projects (HIP)

Een uitgebreid internationaal projectenportfolio biedt kansen voor studenten, medewerkers en nieuwe impulsen voor (internationale) samenwerking. Kennis, Ketendenken en Onderwijsvernieuwing vormen de core business van HAS Hogeschool in internationale projecten en voor deze expertise worden wij dan ook in toenemende mate benaderd door externe partijen.

HAS In Rwanda HAS Hogeschool

De HAS wil hierbij, conform de aandacht voor ondernemerschap en business in haar opleidingen, de focus leggen op projecten die gericht zijn op international business development.

Internationale projecten

Internationale projecten kunnen door het betrekken van meer docenten, studenten en het opbouwen van het netwerk en portfolio een katalysator zijn voor:

 • versterking van internationalisering in het onderwijs
 • vergroten van buitenlandse instroom in de opleidingen
 • vergroten van internationale business portfolio (projecten, training)
 • versterken en verbinden van onze kennisontwikkeling op het gebied van internationalisering, bijvoorbeeld door samenwerking met buitenlandse universiteiten

Onze hogeschool richt zich hierbij op Westerse regio’s, opkomende economieën en ontwikkelingslanden. Om snel en adequaat te kunnen reageren op vragen vanuit het werkveld is een centraal coördinatiepunt ingericht: HAS International Projects (HIP). Het HIP:

 • fungeert als eerste aanspreekpunt, zowel intern als extern, wanneer het gaat om internationale projecten
 • stimuleert deelname in internationale projecten bij de opleidingen
 • stuurt sectordirecteuren aan op uitvoering van beleid gericht op bevordering van de internationale kennis en ervaring van docerend (en ondersteunend) personeel
 • is verantwoordelijk voor relatiebeheer en de uitbreiding van het netwerk van buitenlandse bedrijven/ organisaties
 • coördineert acquisitie van internationale business development projecten, stages en bedrijfsopdrachten voor vierdejaarsstudenten
 • beoordeelt tenders/ internationale projectaanvragen op relevantie, haalbaarheid, wenselijkheid en draagvlak binnen de HAS (met inachtneming van de beleidsdoelstellingen);
 • zoekt de match tussen gevraagde en aanwezige expertise
 • schrijft projectvoorstellen en coördineert activiteiten t.b.v. redactie van projectvoorstellen;
 • coördineert en bewaakt de voortgang van projecten op inhoudelijk, logistiek, administratief en financieel vlak (in overleg en samenwerking met betrokken projectleiders)
 • coördineert en bewaakt de afhandeling van projecten (rapportage, financiële administratie e.d.)
 • onderneemt activiteiten om het internationale projectportfolio van HAS Hogeschool uit te breiden

Met deze activiteiten maakt het HIP een frequente, passende en professionele participatie van HAS Hogeschool in internationale projecten mogelijk.

De ambitie is om staf te stimuleren én faciliteren om aan internationale projecten deel te nemen, bijvoorbeeld door het aanbieden van taaltraining en/of andere cursussen, het beschikbaar stellen van uren, het vrijstellen van andere verplichtingen en het bespreken van de (internationale) ambities in het persoonlijk jaarplan. Ook in het aannamebeleid wordt gelet op internationale competenties, ervaringen of ambities bij nieuwe medewerkers.

Marjet Overmars

Managementassistent ontwikkeling Zuidwestelijke Delta & HAS International Projects


E: M.Overmars@has.nl

T: +31 888 903 883

 • Sustainable Development Goal 2: Geen honger
 • Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 8: Eerlijk werk en economische groei
 • Sustainable Development Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen
 • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • Sustainable Development Goal 13: Klimaatactie
 • Sustainable Development Goal 14: Leven in het water
 • Sustainable Development Goal 15: Leven op het land
 • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
 • HAS Hogeschool participeert in project gericht op verbeteren praktijkgericht onderwijs Indonesië

  HAS Hogeschool neemt structureel deel aan internationale projecten waarin kennisoverdracht, ketendenken en onderwijsvernieuwing centraal staan. Momenteel participeren we in een tweejarig Nuffic-project gericht op het ondersteunen en verbeteren van praktijkgericht onderwijs in Indonesië. We werken hierin samen met zowel Indonesische als Nederlandse partners, waaronder het Zone.college, HollandDoor Coöperatie en Hogeschool van Hall Larenstein.

  Lees meer

 • Student Geert Offenberg ontwerpt interactieve kaarten voor het inzichtelijk maken van projecten

  Visualiseren waar ter wereld HAS Hogeschool actief is als het gaat om internationale projecten en tevens informatie geven over de projecten zelf. Dat was de wens van het team HAS International Projects (HIP) toen zij Geert Offenberg – student Applied Geo-Information Science - vroegen voor hen een interactieve kaart te ontwerpen. Die wens kwam uit en de kaart werd zo goed ontvangen, dat er inmiddels ook een tweede is die een overzicht geeft van HAS-projecten in de regio Zuidwestelijke Delta.

  Lees meer

 • HAS Hogeschool en Roemeense universiteiten leren van elkaar in train-de trainerprogramma

  Interactie en van elkaar leren. Dat is de insteek van het train-de trainerprogramma dat HAS Hogeschool dit voorjaar is gestart met 2 Roemeense universiteiten en hun partners. Het gaat om de University of Architecture and Urban Planning en de University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, beiden gesitueerd in Boekarest. Het programma is onderdeel van het project Urban Landscapes Romania van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en ging op 21 april van start met een online meet & greet.

  Lees meer

 • Marjo Baeten is de nieuwe coördinator van HAS International Projects

  Zeven jaar geleden werd binnen HAS Hogeschool HAS International Projects (HIP) in het leven geroepen als centraal coördinatiepunt voor internationale projecten. Inmiddels is er een mooi portfolio opgebouwd en is het tijd voor verdere doorontwikkeling. Marjo Baeten is de nieuwe coördinator van HIP en vertelt erover.
  Handen houden aardbol vast

  Lees meer

 • HAS Hogeschool participeert in virtuele handelsmissie Zuidoost-Azië

  Als HAS Hogeschool nemen we normaal gesproken regelmatig deel aan internationale handelsmissies om te ontdekken welke kansen er in het buitenland liggen voor ons als kennisinstelling. Door de reisbeperkingen kan dit nu niet, maar recent namen we deel aan een mooi alternatief: een virtuele handelsmissie georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
  Virtuele Handelsmissie HAS

  Lees meer

 • Train-de-trainercursus kleine Keniaanse melkveehouders

  Om de internationale handelspositie te verbeteren, wil de Keniaanse regering investeren in onderwijsprogramma’s voor kleine boeren. Met financiële ondersteuning van de NABC (Netherlands- African Business Council) werd een project opgezet om de melkproductie van small scale farmers te verhogen. HAS Hogeschool werd door hoofduitvoerder Q-point gevraagd een weekcursus ‘Training of Trainers’ te verzorgen. Docenten Gert-Jan Duives en Jan Buwalda vlogen naar Eldoret om de cursus te verzorgen.
  Groep melkveehouders uit Kenia

  Lees meer

Deel deze pagina