Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

HAS Zuidwestelijke Delta

vergezicht van een meer met riet en mooie lucht

HAS Hogeschool wil haar positie in de Zuidwestelijke Delta versterken. De versterking vindt uiteraard plaats op het gebied van agro, food en leefomgeving in de regio. Ontwikkeling in de regio staat centraal voor deze 3 sectoren. Om de versterking vorm te geven is in 2014 door HAS Hogeschool een verkenning gestart met het bedrijfsleven en overheden. Deze verkenning heeft een vervolg gekregen in de 1ste helft van 2015. Nu zijn we volop in gesprek met onze partners om de beweging richting deze regio concreet invulling te geven.

Dit heeft allemaal geleid tot nadere inkleuring van ontwikkelingen in de regio. Zowel de economische ontwikkelagenda in de regio als de gewenste ontwikkeling van kennis- en onderwijsinstellingen zijn op dit moment in volle gang in de Zuidwestelijke Delta.

Intensieve samenwerking met het werkveld

HAS Hogeschool werkt intensief samen met bedrijven en overheden in de regio Zuidwestelijke Delta. Samenwerkingen vindt altijd plaats samen met studenten. Voorbeelden van samenwerkingsmogelijkheden zijn:

 • Beroepsopdrachten (afstudeeropdrachten van studenten)
 • Stages
 • Minors (verbreding of verdieping van kennis van onze studenten)
 • Excursies

Kernthema's

HAS Zuidwestelijke Delta werkt vanuit een aantal kernthema’s:

 • Food/keten en consument
 • Biobased economy
 • Bodem & water
 • Hightech agro
 • Ondernemerschap

Locatie

HAS Hogeschool werkt in de Zuidwestelijke Delta vanuit het open innovatie- en expertisecentrum Delta Agrifood Business in Bergen op Zoom.

Marjet Overmars

Managementassistent ontwikkeling Zuidwestelijke Delta & HAS International Projects


E: M.Overmars@has.nl

T: +31 888 903 883

Over HAS in de Zuidwestelijke Delta

 • Living Lab Zuid: bijdragen aan ontwikkeling kenniscentrum bedrijfsovername met aandacht voor ‘zachte kant’

  De afgelopen 2 jaar heeft de overheid agrarisch ondernemerschap actief gestimuleerd en zette samen met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) in op de ontwikkeling van een kenniscentrum bedrijfsovername. Het onderwijs was hier nauw bij betrokken via 6 living labs waar nog tot de zomer verschillende projecten draaien. HAS Hogeschool is kartrekker van Living Lab Zuid.

  Lees meer

 • Studenten onderzoeken mogelijkheden innovatieve kas op toekomstig innovatiepark Curio

  Studenten Robbin van Arkel, Quincy Brouwer, Koen Schipperen van de opleiding Milieukunde en Naomi Vullers van de opleiding Healthy Living deden de afgelopen 20 weken voor de Challenge Sustainability van HAS Hogeschool een opdracht voor Curio. Deze beroepsopleider doet momenteel een verkennend onderzoek naar het realiseren van een innovatiepark naast de schoolcampus in Bergen op Zoom. De studenten keken samen met leerlingen van Curio naar de invulling ervan met onder meer een innovatieve kas.

  Lees meer

 • Studenten werken aan automatische beeldherkenning van plaaginsecten in de app ObsIdentify

  Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring van HAS Hogeschool participeert sinds kort in het project ‘Netwerkvorming, kennisuitwisseling en samenwerking rondom landbouw en openbaar groen’ in de Zuidwestelijke Delta. 4e jaars studenten gaan aan de slag met de automatische beeldherkenning van plaaginsecten in de app ObsIdentify om zo natuurlijke plaagbestrijding te stimuleren.

  Lees meer

 • Student Geert Offenberg ontwerpt interactieve kaarten voor het inzichtelijk maken van projecten

  Visualiseren waar ter wereld HAS Hogeschool actief is als het gaat om internationale projecten en tevens informatie geven over de projecten zelf. Dat was de wens van het team HAS International Projects (HIP) toen zij Geert Offenberg – student Applied Geo-Information Science - vroegen voor hen een interactieve kaart te ontwerpen. Die wens kwam uit en de kaart werd zo goed ontvangen, dat er inmiddels ook een tweede is die een overzicht geeft van HAS-projecten in de regio Zuidwestelijke Delta.

  Lees meer

 • HAS Hogeschool gaat intensief samenwerken met Van Oers Agro, CZAV en Rabobank in de leergang Ondernemen in de akkerbouw in 2030

  De akkerbouw staat voor grote uitdagingen: hoe werken we aan kringlooplandbouw? Kunnen we innoveren in bodem & water, productie, afzet of verwerking? Hoe vinden en binden we mogelijke samenwerkingspartners? Hoe past het bedrijf in nieuwe leveranciers-relaties, in een regionale en (inter)nationale context? En hoe beheers je risico’s op het bedrijf door bijvoorbeeld schade door klimaat(verandering)?

  Lees meer

 • Het Green Proteïn Excellence Center (GPEC) ondersteunt bedrijven in de plantaardige eiwittransitie

  HAS Hogeschool is sinds afgelopen najaar samenwerkingspartner van het Green Proteïn Excellence Center (GPEC). Het GPEC is een open innovatieplatform gericht op de plantaardige eiwittransitie en gevestigd in West-Brabant. Aanjager van het platform is Royal Cosun, andere partners zijn The Protein Brewery, BioscienZ en de Rabobank. De afgelopen maanden deden 2 studenten Voedings-middelentechnologie en Food Innovation vanuit het GPEC onderzoek naar de fermentatie van plantaardige grondstoffen.

  Lees meer

 • Studenten zetten teeltregistratiesysteem op voor duurzaam akkerbouwbedrijf BI-JOVIRA

  Het akkerbouwbedrijf BI-JOVIRA uit Ooltgensplaat in de Zuidwestelijke Delta wil in 2022 één van de duurzaamste vollegrondsgroentebedrijven van Nederland zijn. 4 studenten van HAS Hogeschool bogen zich de afgelopen maanden voor hun afstudeeropdracht over de uitdagingen die deze omschakeling met zich meebrengt. Ze zetten een teeltregistratiesysteem op en gaven daarnaast advies over mogelijke afzetkanalen voor het bedrijf binnen de korte keten.

  Lees meer

 • 3D Food Printing geeft mensen met kauw- en slikproblemen hun eetlust terug

  De afgelopen maanden deed HAS Hogeschool met enkele andere partijen gezamenlijk praktijkonderzoek met 3D geprint voedsel gericht op het verbeteren van de eetbeleving van dysfagie-patiënten. Op donderdag 24 juni vertellen de partners erover tijdens een bijeenkomst bij het Delta Agrifood Business in Bergen op Zoom.
  Vrouw eet 3D geprint eten

  Lees meer

 • Delta Agrifood Business opent Kennisloket voor vragen over agrofood & innovatie

  Delta Agrifood Business (DAB) heeft in samenwerking met Curio, HAS Hogeschool, REWIN en aangesloten bedrijven een Kennisloket geopend. Bedrijven, startups, studenten, medewerkers van onderwijsinstellingen en andere belangstellenden kunnen hier vanaf nu terecht met allerlei vragen gericht op innovatie in de agrofoodsector.
  Delta AgriFood Business gebouw buitenzijde

  Lees meer

 • Studenten onderzoeken mogelijkheid oester- en kreeftenkweek bij Waterschans Bergen op Zoom

  Onlangs is de Waterschans van Bergen op Zoom, gelegen aan de oude havenmonding en onderdeel van de West-Brabantse waterlinie, helemaal opgeknapt. Bij de werkzaamheden werd een oude oesterput ontdekt. 4 studenten van HAS Hogeschool die de minor Eating Animals volgden, zochten uit of het eventueel mogelijk is in het gebied weer oesters en kreeften te houden.
  Waterschans

  Lees meer

Deel deze pagina