Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

HAS Zuidwestelijke Delta

vergezicht van een meer met riet en mooie lucht

HAS Hogeschool wil haar positie in de Zuidwestelijke Delta versterken. De versterking vindt uiteraard plaats op het gebied van agro, food en leefomgeving in de regio. Ontwikkeling in de regio staat centraal voor deze 3 sectoren. Om de versterking vorm te geven is in 2014 door HAS Hogeschool een verkenning gestart met het bedrijfsleven en overheden. Deze verkenning heeft een vervolg gekregen in de 1ste helft van 2015. Nu zijn we volop in gesprek met onze partners om de beweging richting deze regio concreet invulling te geven.

Dit heeft allemaal geleid tot nadere inkleuring van ontwikkelingen in de regio. Zowel de economische ontwikkelagenda in de regio als de gewenste ontwikkeling van kennis- en onderwijsinstellingen zijn op dit moment in volle gang in de Zuidwestelijke Delta.

Intensieve samenwerking met het werkveld

HAS Hogeschool werkt intensief samen met bedrijven en overheden in de regio Zuidwestelijke Delta. Samenwerkingen vindt altijd plaats samen met studenten. Voorbeelden van samenwerkingsmogelijkheden zijn:

 • Beroepsopdrachten (afstudeeropdrachten van studenten)
 • Stages
 • Minors (verbreding of verdieping van kennis van onze studenten)
 • Excursies

Kernthema's

HAS Zuidwestelijke Delta werkt vanuit een aantal kernthema’s:

 • Food/keten en consument
 • Biobased economy
 • Bodem & water
 • Hightech agro
 • Ondernemerschap

Locatie

HAS Hogeschool werkt in de Zuidwestelijke Delta vanuit het open innovatie- en expertisecentrum Delta Agrifood Business in Bergen op Zoom.

Marjet Overmars

Managementassistent ontwikkeling Zuidwestelijke Delta & HAS International Projects


E: M.Overmars@has.nl

T: +31 888 903 883

Over HAS in de Zuidwestelijke Delta

 • Student Geert Offenberg ontwerpt interactieve kaarten voor het inzichtelijk maken van projecten

  Visualiseren waar ter wereld HAS Hogeschool actief is als het gaat om internationale projecten en tevens informatie geven over de projecten zelf. Dat was de wens van het team HAS International Projects (HIP) toen zij Geert Offenberg – student Applied Geo-Information Science - vroegen voor hen een interactieve kaart te ontwerpen. Die wens kwam uit en de kaart werd zo goed ontvangen, dat er inmiddels ook een tweede is die een overzicht geeft van HAS-projecten in de regio Zuidwestelijke Delta.

  Lees meer

 • HAS Hogeschool gaat intensief samenwerken met Van Oers Agro, CZAV en Rabobank in de leergang Ondernemen in de akkerbouw in 2030

  De akkerbouw staat voor grote uitdagingen: hoe werken we aan kringlooplandbouw? Kunnen we innoveren in bodem & water, productie, afzet of verwerking? Hoe vinden en binden we mogelijke samenwerkingspartners? Hoe past het bedrijf in nieuwe leveranciers-relaties, in een regionale en (inter)nationale context? En hoe beheers je risico’s op het bedrijf door bijvoorbeeld schade door klimaat(verandering)?

  Lees meer

 • Het Green Proteïn Excellence Center (GPEC) ondersteunt bedrijven in de plantaardige eiwittransitie

  HAS Hogeschool is sinds afgelopen najaar samenwerkingspartner van het Green Proteïn Excellence Center (GPEC). Het GPEC is een open innovatieplatform gericht op de plantaardige eiwittransitie en gevestigd in West-Brabant. Aanjager van het platform is Royal Cosun, andere partners zijn The Protein Brewery, BioscienZ en de Rabobank. De afgelopen maanden deden 2 studenten Voedings-middelentechnologie en Food Innovation vanuit het GPEC onderzoek naar de fermentatie van plantaardige grondstoffen.

  Lees meer

 • Studenten zetten teeltregistratiesysteem op voor duurzaam akkerbouwbedrijf BI-JOVIRA

  Het akkerbouwbedrijf BI-JOVIRA uit Ooltgensplaat in de Zuidwestelijke Delta wil in 2022 één van de duurzaamste vollegrondsgroentebedrijven van Nederland zijn. 4 studenten van HAS Hogeschool bogen zich de afgelopen maanden voor hun afstudeeropdracht over de uitdagingen die deze omschakeling met zich meebrengt. Ze zetten een teeltregistratiesysteem op en gaven daarnaast advies over mogelijke afzetkanalen voor het bedrijf binnen de korte keten.

  Lees meer

 • 3D Food Printing geeft mensen met kauw- en slikproblemen hun eetlust terug

  De afgelopen maanden deed HAS Hogeschool met enkele andere partijen gezamenlijk praktijkonderzoek met 3D geprint voedsel gericht op het verbeteren van de eetbeleving van dysfagie-patiënten. Op donderdag 24 juni vertellen de partners erover tijdens een bijeenkomst bij het Delta Agrifood Business in Bergen op Zoom.
  Vrouw eet 3D geprint eten

  Lees meer

 • Delta Agrifood Business opent Kennisloket voor vragen over agrofood & innovatie

  Delta Agrifood Business (DAB) heeft in samenwerking met Curio, HAS Hogeschool, REWIN en aangesloten bedrijven een Kennisloket geopend. Bedrijven, startups, studenten, medewerkers van onderwijsinstellingen en andere belangstellenden kunnen hier vanaf nu terecht met allerlei vragen gericht op innovatie in de agrofoodsector.
  Delta AgriFood Business gebouw buitenzijde

  Lees meer

 • Studenten onderzoeken mogelijkheid oester- en kreeftenkweek bij Waterschans Bergen op Zoom

  Onlangs is de Waterschans van Bergen op Zoom, gelegen aan de oude havenmonding en onderdeel van de West-Brabantse waterlinie, helemaal opgeknapt. Bij de werkzaamheden werd een oude oesterput ontdekt. 4 studenten van HAS Hogeschool die de minor Eating Animals volgden, zochten uit of het eventueel mogelijk is in het gebied weer oesters en kreeften te houden.
  Waterschans

  Lees meer

 • Student Jurre Willems doet vervangende stageopdracht voor Farmpack

  HAS Hogeschool doet er alles aan om ervoor te zorgen dat studenten tijdens de coronacrisis zo min mogelijk studievertraging oplopen. Zo werken veel studenten die hun stage moesten afbreken of helemaal niet konden gaan nu aan vervangende opdrachten. Jurre Willems, student Milieukunde, is een van hen. Hij brengt voor het bedrijf Farmpack in kaart of bepaalde afvalstromen te verwaarden zijn.
  Man en vrouw met maiskolven in hand

  Lees meer

 • Studenten onderzoeken in Zuidwestelijke Delta organisch mestgebruik akkerbouwers

  HAS Hogeschool werkt nauw samen met verschillende partners in de Zuidwestelijke Delta. CZAV is er daar een van. Vorig jaar onderzochten 2 studenten Tuinbouw en Akkerbouw voor hun beroepsopdracht wat de mogelijkheden voor CZAV zijn om het bedrijfsrendement voor akkerbouwers in het zuidwestelijk kleigebied te verhogen met behulp van verschillende soorten organische mest.
  Handen met meststof

  Lees meer

 • Interview: Het team HAS Zuidwestelijke Delta is compleet en staat in de startblokken

  De Bossche Bol, de Limburgse Vlaai en nu ook de Bergse Puddingkoek. Het team dat de derde- en vierdejaars activiteiten van HAS Hogeschool in de Zuidwestelijke Delta verder gaat ontplooien is compleet en staat in de startblokken om de positie van de HAS in West-Brabant en Zeeland te versterken en stappen te zetten op de kernthema’s Food/Keten en consument, Biobased economy, Bodem & water, Hightech agro en Ondernemerschap.
  zuid westelijke delta

  Lees meer