Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

HAS Zuidwestelijke Delta

vergezicht van een meer met riet en mooie lucht

HAS Hogeschool wil haar positie in de Zuidwestelijke Delta versterken. De versterking vindt uiteraard plaats op het gebied van agro, food en leefomgeving in de regio. Ontwikkeling in de regio staat centraal voor deze 3 sectoren. Om de versterking vorm te geven is in 2014 door HAS Hogeschool een verkenning gestart met het bedrijfsleven en overheden. Deze verkenning heeft een vervolg gekregen in de 1ste helft van 2015. Nu zijn we volop in gesprek met onze partners om de beweging richting deze regio concreet invulling te geven.

Dit heeft allemaal geleid tot nadere inkleuring van ontwikkelingen in de regio. Zowel de economische ontwikkelagenda in de regio als de gewenste ontwikkeling van kennis- en onderwijsinstellingen zijn op dit moment in volle gang in de Zuidwestelijke Delta.

Intensieve samenwerking met het werkveld

HAS Hogeschool werkt intensief samen met bedrijven en overheden in de regio Zuidwestelijke Delta. Samenwerkingen vindt altijd plaats samen met studenten. Voorbeelden van samenwerkingsmogelijkheden zijn:

 • Beroepsopdrachten (afstudeeropdrachten van studenten)
 • Stages
 • Minors (verbreding of verdieping van kennis van onze studenten)
 • Excursies

Kernthema's

HAS Zuidwestelijke Delta werkt vanuit een aantal kernthema’s:

 • Food/keten en consument
 • Biobased economy
 • Bodem & water
 • Hightech agro
 • Ondernemerschap

Locatie

HAS Hogeschool werkt in de Zuidwestelijke Delta vanuit het open innovatie- en expertisecentrum Delta Agrifood Business in Bergen op Zoom.

Marjet Overmars

Managementassistent ontwikkeling Zuidwestelijke Delta & HAS International Projects


E: M.Overmars@has.nl

T: +31 888 903 883

avatar vrouw

Over HAS in de Zuidwestelijke Delta

 • Studenten onderzoeken mogelijkheid oester- en kreeftenkweek bij Waterschans Bergen op Zoom

  Onlangs is de Waterschans van Bergen op Zoom, gelegen aan de oude havenmonding en onderdeel van de West-Brabantse waterlinie, helemaal opgeknapt. Bij de werkzaamheden werd een oude oesterput ontdekt. 4 studenten van HAS Hogeschool die de minor Eating Animals volgden, zochten uit of het eventueel mogelijk is in het gebied weer oesters en kreeften te houden.

  Lees meer

 • Student Jurre Willems doet vervangende stageopdracht voor Farmpack

  HAS Hogeschool doet er alles aan om ervoor te zorgen dat studenten tijdens de coronacrisis zo min mogelijk studievertraging oplopen. Zo werken veel studenten die hun stage moesten afbreken of helemaal niet konden gaan nu aan vervangende opdrachten. Jurre Willems, student Milieukunde, is een van hen. Hij brengt voor het bedrijf Farmpack in kaart of bepaalde afvalstromen te verwaarden zijn.

  Lees meer

 • Studenten onderzoeken in Zuidwestelijke Delta organisch mestgebruik akkerbouwers

  HAS Hogeschool werkt nauw samen met verschillende partners in de Zuidwestelijke Delta. CZAV is er daar een van. Vorig jaar onderzochten 2 studenten Tuinbouw en Akkerbouw voor hun beroepsopdracht wat de mogelijkheden voor CZAV zijn om het bedrijfsrendement voor akkerbouwers in het zuidwestelijk kleigebied te verhogen met behulp van verschillende soorten organische mest.

  Lees meer

 • Interview: Het team HAS Zuidwestelijke Delta is compleet en staat in de startblokken

  De Bossche Bol, de Limburgse Vlaai en nu ook de Bergse Puddingkoek. Het team dat de derde- en vierdejaars activiteiten van HAS Hogeschool in de Zuidwestelijke Delta verder gaat ontplooien is compleet en staat in de startblokken om de positie van de HAS in West-Brabant en Zeeland te versterken en stappen te zetten op de kernthema’s Food/Keten en consument, Biobased economy, Bodem & water, Hightech agro en Ondernemerschap.
  zuid westelijke delta

  Lees meer