Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Disclaimer

  1. Statisch
  2. Disclaimer

De door HAS Hogeschool op deze site verstrekte informatie is geen aanbod of advies.

Inhoud:

De door HAS Hogeschool verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid:

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. HAS Hogeschool kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. HAS Hogeschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheid:

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Links:

Op verschillende plaatsen op de gehele site worden automatische koppelingen (links) aangeboden naar andere internetsites, die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Hoewel HAS Hogeschool er naar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, betekent dit niet dat HAS Hogeschool verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.
Kom je iets tegen wat niet correct of verouderd is, laat het ons weten. Stuur een mail website@has.nl. 

Deel deze pagina