Onderzoek & advies

In het kader van hun afstuderen kunnen vierdejaarsstudenten van HAS Hogeschool jouw project als afstudeerproject (Beroepsopdracht) uitvoeren. Zij doen dit onder deskundige begeleiding van een projectleider vanuit HAS Kennistransfer & Bedrijfsopleidingen. We hanteren een professionele aanpak: de planning, werkwijze, doelstellingen, het op te leveren resultaat en kosten worden van te voren contractueel met je vastgelegd. Gedurende de looptijd van het project vindt regelmatig overleg en afstemming plaats. 

Drie redenen om te kiezen voor HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen:

  1. Expertise: Meer dan 350 vakexperts binnen HAS Hogeschool.
  2. Ervaring: Jaarlijks meer dan 300 projecten voor bedrijven in de agri, food en leefomgeving.
  3. Professionele faciliteiten voor onderzoek, productontwikkeling en creatieve processen.

Onderzoek thema's