Dier

Hoe kunnen we energiebesparing realiseren zonder het leefklimaat van onze dieren te schaden? Hoe kunnen we duurzaamheidsdoelstellingen concretiseren? Hoe maken we de sprong naar een biobased economy?

Binnen de dierlijke sector voert HAS Kennistransfer projecten uit op het gebied van productontwikkeling, praktijkonderzoek, voedersystemen en hygiëne. Maar ook commerciële vraagstukken passeren de revue, zoals marketingplannen,marktanalyses en imago-onderzoek. De blik is altijd gericht op de toekomst: hoe kan het anders, beter, duurzamer?

Net zoals de activiteiten is ook de klantenkring breed en gevarieerd. Ooit lag de focus alleen op de primaire sector (melkvee, varkens, pluimvee en paarden). Maar die tijd is voorbij, want ook gezelschapsdieren, insecten, vissen en reptielen zijn onderwerp van aandacht. Multinationals, MKB-bedrijven en innovatieve samenwerkingsverbanden (Centres of Expertise) weten de weg naar HAS Kennistransfer te vinden. Allen zijn welkom en kunnen rekenen op maatwerk