Het opstellen van een MVO-verslag volgens de GRI-richtlijnen

MVO verslag Boerenbont Deurne

Boerenbond Deurne richt zich hoofdzakelijk op de vermarkting van mengvoeders en diervoedergrondstoffen. Daarnaast heeft Boerenbond Deurne diverse retailactiviteiten. Boerenbond Deurne opereert hierbij resultaatgericht met een grote maatschappelijke betrokkenheid en mensgerichte aanpak.

In de genen

Maatschappelijk en duurzaam ondernemerschap zit in de genen van de coöperatie en is bijna een vanzelfsprekendheid. Boerenbond Deurne heeft dan ook hoge ambities om aan de slag te gaan met MVO. Om de activiteiten en betrokken stakeholders op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen beter inzichtelijk te krijgen, is een beleidsadvies opgesteld. Dat dient als advies om een afweging te maken welke MVO-richtlijn het best in het bedrijf kan worden geïmplementeerd.

Op zoek naar inzichten

Als een van haar MVO-activiteiten wil Boerenbond Deurne graag een eerste MVO-verslag uitbrengen. Dat moet natuurlijk voldoen aan de Global Reporting Initiative-richtlijnen, specifiek level C (self-declared).  Na afronding is het doel om inzichtelijk te krijgen wat er nodig is om te rapporteren volgens GRI-level B. Daarnaast is er de wens om te analyseren hoe ISO 26.000 kan worden geïmplementeerd in de organisatie.
Boerenbond Deurne heeft HAS Kennistransfer gevraagd om een projectvoorstel te schrijven voor het opstellen van het eerste MVO-verslag en het verkrijgen van inzicht in de gap-analyses voor het behalen van GRI-level B en het implementeren van ISO 26.000.

Resultaat verzekerd

Het project is nog niet afgerond maar verloopt ‘prima’, aldus Koel Molenaar van Boerenbond Deurne. ‘Het grote voordeel van werken via HAS Kennistransfer, is dat het eindresultaat gegarandeerd. Er is altijd een externe partij bij betrokken. We weten dus wat we kunnen verwachten.’