Het optimaliseren van tochtdetectie met de Lactivator

vruchtbaarheid rundvee

Een hogere vruchtbaarheid is een stap dichterbij
 

Om de vruchtbaarheid op een melkveebedrijf te verbeteren, is het cruciaal om een goede tochtdetectie te hebben. Daarnaast is tochtdetectie van belang om het juiste inseminatiemoment te kunnen bepalen. Dat kan door middel van de Lactivator. De Lactivator wordt gebruikt in Ovalert, een compleet vruchtbaarheidsmanagementsysteem van CRV. De Lactivator is een product van Nedap Agri; Ovalert is van de hand van CRV. De bedrijven hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke doelstelling. Alle reden dus om de handen ineen te slaan.

90%
Feit:  de stappenteller kan een tochtdetectiepercentage van 90% realiseren. Maar: het werkt niet op ieder bedrijf even goed. Het is van belang om inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op de tochtdetectie van de stappenteller. Aan de hand hiervan kan het detectiepercentage per bedrijf worden geoptimaliseerd. Daarnaast wordt, op basis van wetenschappelijk onderzoek, een advies gegeven voor het optimale inseminatiemoment. Het is echter niet bekend of dit inseminatiemoment voor alle diergroepen en alle bedrijfstypen hetzelfde is. Dat roept  vraagtekens op.

Data beschikbaar
Op dit moment maken ruim 300 melkveebedrijven gebruik van Ovalert. Hierdoor is een grote hoeveelheid aan gegevens beschikbaar en bereikbaar om de tochtdetectie en het inseminatiemoment op basis van de Lactivator te optimaliseren. CRV en Nedap Agri hebben HAS Kennistransfer gevraagd een voorstel te schrijven voor onderzoek naar optimalisatie van tochtdetectie en inseminatiemoment met behulp van de stappenteller.

Doelstelling
CRV en Nedap Agri hebben een gezamenlijke doelstelling: het verhogen van de vruchtbaarheid op melkveehouderijbedrijven door het verbeteren van tochtdetectie. De resultaten uit dit project zijn hierop gericht en van grote waarde voor de marketing en (after)sales doeleinden van CRV en Nedap Agri. HAS Kennistransfer levert dus op het snijvlak van kennis en commercie. Het project is nog niet afgerond, maar loopt tot op heden goed. Kirsten Huijps, namens CRV: ‘Via een docente zijn we bij HAS Hogeschool terecht gekomen. Vooraf zijn duidelijke afspraken gemaakt, zowel inhoudelijk als over de wijze van communiceren. Eén student is het vaste aanspreekpunt en dat werkt prettig. We zijn benieuwd naar het eindresultaat.’

‘Bruikbare resultaten’
Ook Nedap Agri is tevreden, aldus Jan Anne Kuipers: ‘We hebben gekozen voor de HAS vanwege begeleiding op niveau, vanuit een duidelijke expertise. De samenwerking verloopt goed en er wordt duidelijk en helder gecommuniceerd. De resultaten zijn bruikbaar in de vorm van een onafhankelijk onderzoek.’