Het verbeteren van de houdbaarheid en optimalisatie van antioxidanten van diervoeders

vobra veghel

Vobra Special Petfoods B.V. is een producent van hoogwaardige geëxtrudeerde diervoeders voor vooral honden en katten. Ofschoon Vobra de hele range van budget tot en met specialties en dieetvoeders in haar assortiment heeft, onderscheidt Vobra zich met name op het maken van de duurdere complexere producten.

Ranzig
In de producten die Vobra produceert zit een aandeel vet en/of olie. Kenmerkend voor deze grondstoffen is dat zij kunnen oxideren, waarna het voer waarin deze grondstoffen verwerkt zijn als ‘ranzig’ wordt bestempeld. Dit oxideren van het olie en vet kan een aantal oorzaken hebben:

  • Grondstof: de kwaliteit van de vetten en het al dan niet toepassen van stoffen die het oxideren beperken (anti-oxidanten). Maar ook niet-vet-grondstoffen bevatten vetten die kunnen oxideren;
  • Proces: tijdens het productieproces vinden handelingen plaats die het oxideren bevorderen;
  • Verpakken/opslag: vrijstellen aan zuurstof en/of hoge temperatuur bevordert het oxideren van de producten.

Vobra heeft er baat bij dat de producten niet, of pas heel laat, oxideren om een houdbaarheid van de producten van 15 maanden of langer aan haar klanten te kunnen garanderen. Bovendien zoekt Vobra uit kostenoogpunt  naar een optimale dosering van de antioxidanten.

Doelstelling
Vobra Special Petfoods B.V. heeft HAS KennisTransfer gevraagd een voorstel te schrijven om te onderzoeken hoe de houdbaarheid van de producten te verbeteren is en hoe het gebruik van antioxidanten kan worden geoptimaliseerd. Het onderzoek kent de volgende probleemstelling:

Hoe realiseren we een optimale vetstabiliteit van de door Vobra Special Petfood geproduceerde en verpakte geëxtrudeerde honden- en kattenvoeders tegen minimale (variabele) kosten?
Op het moment van schrijven is het onderzoek nog niet afgerond. Er wordt veel tijd besteed aan research in de fabriek, om de zwakke punten in het proces te herkennen.

Op het moment van schrijven is het onderzoek nog niet afgerond. ‘Maar tot op heden verloopt het voorspoedig’, aldus Daniëlle Saris van Vobra. ‘Ik heb zelf op de HAS gestudeerd dus ken ik de organisatie goed. We hebben een goede samenwerking met de HAS en dat willen we graag voortzetten. Stagiaires zijn bij ons dan ook altijd welkom, in alle geledingen van de organisatie, van voedingsmiddelentechnologie tot bedrijfskunde.’