Geen zoete maar duurzame broodjes bakken

MVO koplopers programma

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft de tijdgeest mee. Maar hoe maak je van een ambitieuze doelstelling realiteit? Welke verantwoordelijkheden draag je als bedrijf? Hoe lever je een structurele bijdrage aan het verduurzamen van de keten? Om op deze en vele vragen antwoord te geven,  heeft HAS Kennistransfer – samen met de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) – het MVO Koplopersprogramma opgezet.

Naar een duurzame keten

De VBZ is de brancheorganisatie voor fabrikanten van koek, snoep, chocolade en hartige versnaperingen. De VBZ heeft als missie om het ondernemingsklimaat binnen de branche te optimaliseren. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kan de brug slaan naar een duurzame keten, maar daarvoor is wel kennis en ervaring nodig. Juist daarom is vanaf eind 2012 de ‘MVO Expeditie’ ontwikkeld: een pilot rondom de ontwikkeling en implementatie van een eigen MVO-strategie.

‘Positieve bijdrage’

logo-vbzIn 2013 hebben drie VBZ-leden – onder leiding van MVO-experts van HAS Kennistransfer – deze pilot gevolgd. Na afloop is deze uitvoerig geëvalueerd. Volgens Boukje van der Pant van de VBZ heeft
HAS Kennistransfer ‘een positieve bijdrage geleverd aan:

  • het creëren van bewustzijn en begrip voor MVO;
  • de ontwikkeling van MVO-beleid;
  • de ontwikkeling en implementatie van MVO in de dagelijkse bedrijfsvoering’.

Vervolgtraject

De pilot van het Koplopersprogramma is inmiddels afgerond. Positieve ervaringen zijn gedeeld en verbeterpunten benoemd. De resultaten smaken naar meer en er komt dus een vervolg. In de loop van 2014 organiseren de VBZ en HAS Kennistransfer gezamenlijk een tweede traject. In drie plenaire bijeenkomsten passeert MVO in de breedste zin van het woord de revue: van issuematrix tot stakeholderanalyse, en van strategievorming tot leiderschap bij implementatie. Dus geen zoete broodjes bakken, maar MVO in de praktijk.