Haalbaarheid van karamelproductie

bruine suiker

Koninklijke Buisman B.V. is producent van diverse gebrande suikers en karamels. Niet alle producten vervaardigt Buisman zelf. Wel wil Buisman in de toekomst een aantal aromatische karamelsoorten zelf gaan produceren. In dat licht vroeg Buisman aan HAS Kennistransfer om de mogelijkheden te inventariseren en een eerste haalbaarheidsanalyse te maken.

Grondstof voor besluitvorming
Onder begeleiding van een senior ging een junior adviseur van HAS Kennistransfer aan de slag met de vragen van Buisman. Hij bracht de verschillende mogelijkheden om aromatische karamel te produceren in kaart. Ook zette hij de voor- en nadelen van de verschillende productiemethoden op een rij. Dit resulteerde in een haalbaarheidsonderzoek naar de productiemethode die voor Buisman het meest interessant is. In het onderzoek dat door de HAS is gedaan zijn de specifieke proceskenmerken en essentiële procesparameters uitgediept. Ook is gewikt en gewogen welke procesapparatuur het meest geschikt is. Tot slot is er een investeringsplaatje en een opzet voor exploitatie uitgewerkt. Al deze informatie is voor het management van Buisman de ‘grondstof’ voor besluitvorming over het uitbreiden van de eigen productie van aromatische karamelvarianten.