Groen

Groene Ruimte & Leefomgeving

Visievorming, draagvlakvorming, ontwerp, inrichting en beheer van de groene ruimte en leefomgeving: HAS Kennistransfer heeft ruimschoots ervaring, zowel lokaal en regionaal, in de stad en op het platteland. Binnen dit projectthema hebben we onder andere ervaring met beleidsplannen voor landschapsontwikkeling en boombeheer, ontwerp en inrichting van groene daken, gevels en daktuinen, optimalisatie van sportveldbeheer en het ontwikkelen van nieuwe vormen van integraal beheer van de openbare ruimte. Daarnaast behoren ook sociale vernieuwingsprocessen in de leefomgeving tot ons werkveld, zoals burgerparticipatie, stadslandbouw en groen ondernemerschap.