Een onderzoek naar de huisvesting van seizoensarbeiders in de teelt

seizoensarbeiders glastuinbouw

Van caravan tot bungalow

De agrarische sector in Regio Rivierenland groeit volop. Dat brengt nieuwe vraagstukken met zich mee, zoals over de huisvesting van seizoensarbeiders.
 

Interpreteren en toepassen

Met name de oogstperiode  is arbeidsintensief en vraagt om veel arbeiders. De eigen regio kan die niet leveren en dus wordt een beroep gedaan op buitenlandse arbeiders, afkomstig uit andere EU-landen. Deze arbeiders zijn vaak tijdelijk in Nederland en dienen dus ook tijdelijk gehuisvest te worden. Dat gebeurt op verschillende manieren: campings, bungalowparken, caravans of op het erf van de werkgever. Er is een regionaal beleidskader voorhanden die regels stelt voor tijdelijke huisvesting van seizoensarbeiders, maar de ervaring leert dat deze regels verschillend geïnterpreteerd en toegepast worden.

Omvang onduidelijk

Daarnaast heeft Regio Rivierenland onvoldoende inzichtelijk om hoeveel seizoensarbeiders het specifiek gaat en op welke momenten. Met andere woorden: het is onduidelijk wat de omvang is van het probleem. Algemeen wordt aangenomen dat cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Landbouw Economisch Instituut correct zijn, maar is dat ook zo? Er bestaat twijfel over de juistheid van de cijfers, waardoor de mogelijkheid bestaat dat het probleem onderschat wordt. Regio Rivierenland heeft HAS Kennistransfer gevraagd om onderzoek te verrichten naar bovenstaande problematiek en om een beleidshandreiking uit 2007 te evalueren.