Milieu

Ooit verguisd, tegenwoordig gevierd: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is al jaren aan een opmars bezig. Milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen zijn dan ook niet meer weg te denken uit de ondernemingsstrategie van bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen. Maar vaak ontbreken kennis, tijd, menskracht en faciliteiten om deze doelstellingen handen en voeten te geven.

Dankzij zowel bedrijfskundige als sectorale kennis kan de HAS organisaties bijstaan in het concretiseren van deze doelstellingen. Door middel van toegepast (praktijk)onderzoek, training en advies, bieden wij ondersteuning bij het oppakken van vraagstukken voortkomend uit MVO-doelstellingen. Enkele  terreinen waarop de HAS (milieukundige) expertise in huis heeft: Bodembeheer, Waterbeheer,  Landschapsinrichting, Geotechniek en Geohydrologie, Milieu, Energie en Duurzaamheidsmanagement(systemen), (Duurzame) Energietechnieken.

HAS Hogeschool beschikt over een milieuhal. De daar aanwezige apparatuur, proefopstellingen en faciliteiten worden ook ingezet bij advies- en onderzoekstrajecten. Hiermee beschikt de HAS over de unieke mogelijkheid om toegepast onderzoek in eigen beheer uit te voeren.