Agribusiness

Agribusiness HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen

HAS Hogeschool is dé opleider voor professionele doeners. We ondersteunen professionals bij hun ambitie te groeien in hun loopbaan. Dat doen we al 20 jaar. Al vele bedrijven en instellingen in food hebben gebruik gemaakt van de kennis en kwaliteit van onze bedrijfsopleidingen.

Onze bedrijfsopleidingen komen tot stand in nauwe afstemming met partners en opdrachtgevers. Vakdocenten van HAS Hogeschool en gastdocenten uit het bedrijfsleven verzorgen de lessen en excursies. Zij dagen cursisten elke keer weer uit de aangereikte kennis en de getrainde vaardigheden direct toe te passen. Onze insteek is dan ook ‘leren moet op werken lijken’. Dat betekent dat de realiteit en toepassing van kennis altijd centraal staan. Toepassing kan in de eigen werkzaamheden, maar vooral in onze bedrijfskundige opleidingen zien we dat cursisten veel leren van ervaringen van anderen.

Daarnaast maken werkbezoeken onderdeel uit van de opleidingen en is er veel aandacht voor het trainen van persoonlijke vaardigheden zoals presenteren, discussiëren en het participeren in intervisies. Wij blijven continu investeren in onze opleidingen en in (langdurige) relaties met onze opdrachtgevers.

Overzicht opleiding en cursus Agribusiness

Open Leergang Waardegericht Leiderschap

Training Professionele controle luchtwasser (alleen InCompany)

Bedrijfskunde voor de tuinbouw, regio Noord- en Zuid-Holland

Bedrijfskunde voor de tuinbouw, locatie 's-Hertogenbosch

Cursus Een goed gesprek in de varkensstal (Alleen InCompany)

Basiscursus Insecten kweken: van theorie naar praktijk

Sectorcursussen

Sectorcursus Pluimveehouderij

Sectorcursus Melkveehouderij

Sectorcursus Varkenshouderij

Sectorcursus Melkveehouderij - eendaagse verdieping over wetgeving en praktijk

Sectorcursus Food

Sectorcursus Akkerbouw

Sectorcursus Glastuinbouw