Dier

Dier HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen

Ons aanbod in deze categorie is met name bedoeld voor (financiële) dienstverleners die werken voor en met veehouders (pluimvee, varkens, rundvee) en graag meer willen weten over het reilen en zeilen binnen de sector en op het bedrijf van hun cliënten. Dankzij deze kennis kunnen dienstverleners kun cliënten adequater ondersteunen en kunnen ze beter meedenken met de ondernemers. Ook bij deze opleiding staat de praktijk centraal en worden cursisten steeds uitgedaagd de theorie te vertalen naar praktijksituaties op hun eigen bedrijf. Naast practica en werkbezoeken, is er veel aandacht voor het trainen van persoonlijke vaardigheden zoals presenteren, discussiëren en het participeren in intervisies.

Overzicht opleiding en cursus Dier

Online cursus: Smart Farming in Dairy

Energie- efficiënte productie in de Diervoedersector

Training Professionele controle luchtwasser (alleen InCompany)

Online cursus Mens-Dier interactie

Cursus Een goed gesprek in de varkensstal (Alleen InCompany)

Cursus MelkveeVoeding

Basiscursus Insecten kweken: van theorie naar praktijk

Sectorcursussen

Sectorcursus Pluimveehouderij

Sectorcursus Melkveehouderij

Sectorcursus Varkenshouderij

Sectorcursus Melkveehouderij - eendaagse verdieping over wetgeving en praktijk

Data science

Masterclass Data science in AgriFood     

Masterclass Data science in AgriFood: Vision Technology     

Masterclass Data science in AgriFood: Blockchain     

Masterclass Data science in AgriFood: Machine Learning