Food

Food HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen

Onze bedrijfsopleidingen in de Food komen tot stand in nauwe afstemming met partners en opdrachtgevers, zoals NIZO en N&S. Vakdocenten van HAS Hogeschool en gastdocenten uit het bedrijfsleven verzorgen de lessen en excursies. Zij dagen cursisten elke keer weer uit de aangereikte kennis en de getrainde vaardigheden direct toe te passen.

Onze insteek is ‘leren moet op werken lijken’. Dat betekent dat de realiteit en toepassing van kennis altijd centraal staan. Toepassing kan in de eigen werkzaamheden en in de HAS-faciliteiten zoals de Voedingsmiddelenhal, het Food Design Centre of de Proeffabrieken (Bakkerij, Slagerij en Groentesnijderij). Daarnaast maken werkbezoeken onderdeel uit van de opleidingen en is er veel aandacht voor het trainen van persoonlijke vaardigheden zoals presenteren, discussiëren en het participeren in intervisies.

Overzicht opleidingen en cursussen Food

Online cursussen Business & Development
Online basiscursus zuiveltechnologie Cursus Food & Business Marketing
Online Kennismaking met Bakkerijtechnologie Open Leergang Waardegericht Leiderschap
Online course Meat technology in the Netherlands  
  Food Innovation
Voedingsmiddelentechnologie Cursus Packaging Projectmanager
Cursus Kennismaking met Voedingsmiddelentechnologie Cursus Voedsel Veilig Verpakken
  Cursus Conceptontwikkeling Food
Kwaliteit en Microbiologie  
Leergang Quality and Business Improvement in Food Algemeen
Cursus Kwaliteit in Bedrijf Basiscursus Insecten kweken: van theorie naar praktijk
Cursus Levensmiddelenmicrobiologie Cursus Rekenvaardigheid
Cursus Voedselveiligheid & Houdbaarheid Sectorcursus Food voor financiële dienstverleners
  Deficiëntiecursus Scheikunde
Proceskunde  
Cursus Proceskunde Vlees
Cursus Procestechnologie Cursus Basis Vleestechnologie
Cursus Conserveren Cursus Vleestechnologie
Cursus TPM Procesoptimalisatie  
Cursus Unit Operations Bakkerij
  Cursus Basis Bakkerijtechnologie
Product(ontwikkeling) Cursus Bakkerijtechnologie
Cursus Product en Gezondheid  
Cursus Productontwikkeling & Ingrediënten Zuivel
Cursus Levensmiddelenchemie All about milk - Cursus Basis Zuiveltechnologie
Workshop Zout- en suikerverlaging Cursus Zuiveltechnologie
   
  Dranken
  Cursus Basis Drankentechnologie