Leefomgeving

Onze bedrijfsopleidingen komen tot stand in nauwe afstemming met partners en opdrachtgevers. Lessen worden zowel door vakdocenten van HAS Hogeschool als gastdocenten uit het bedrijfsleven verzorgd.
Het werkveld en toepassing van kennis staan altijd centraal. Toepassing kan in de eigen werkzaamheden, maar ook door middel van practica in de diverse HAS-faciliteiten zoals de kassen of de tuinen. Wij blijven continu investeren in onze opleidingen en in (langdurige) relaties met onze branchecontacten en opdrachtgevers.

Overzicht opleidingen en cursussen Leefomgeving

Masterclass Digitale data  
Cursus Strategisch beheer openbare ruimte  
Cursus Nieuwe contractvormen openbare ruimte  
Digitale data voor de slimme leefomgeving  
Inleiding beheer natuurgrasland  
Cursus Natuurondernemer, niveau 1  
Cursus Professioneel natuurondernemer, niveau 2  
Cursus Zelfstandig professioneel natuurondernemer, niveau 3  
Online cursus Bodem