Leefomgeving

Onze bedrijfsopleidingen komen tot stand in nauwe afstemming met partners en opdrachtgevers. Lessen worden zowel door vakdocenten van HAS Hogeschool als gastdocenten uit het bedrijfsleven verzorgd.
Het werkveld en toepassing van kennis staan altijd centraal. Toepassing kan in de eigen werkzaamheden, maar ook door middel van practica in de diverse HAS-faciliteiten zoals de kassen of de tuinen. Wij blijven continu investeren in onze opleidingen en in (langdurige) relaties met onze branchecontacten en opdrachtgevers.

Overzicht opleidingen en cursussen Leefomgeving

Ondernemen met natuur  
Online cursus Composteren  
Inleiding beheer natuurgrasland  
Cursus Natuurondernemer, niveau 1  
Cursus Professioneel natuurondernemer, niveau 2  
Cursus Zelfstandig professioneel natuurondernemer, niveau 3  
   
Beheer & management  
Masterclass Digitale data  
Cursus Strategisch beheer openbare ruimte  
Cursus Nieuwe contractvormen openbare ruimte  
Online cursus Bodem  
Leerlijn Contracten in het groen  
Masterclass Aanbesteden op ambities  
Masterclass Succesvol sturen door optimaal gebruik Prijs-Kwaliteit criteria (EMVI)  
Leerlijn Impact door groen  
Masterclass sturen op urgentie in plaats van frequentie  
Masterclass Co-creatie met stakeholders  
Leerlijn Groen, het nieuwe kapitaal  
Masterclass Groen en ecosystemen  
Masterclass Verhogen biodiversiteit  
Masterclass Data gestuurd groenbeheer  
Leerlijn De nieuwe groene projectleider  
Masterclass Sturen op ambitie i.p.v. frequentie  
Masterclass Effectief communiceren met stakeholders  
Masterclass Rollen en verantwoordelijkheden binnen nieuwe contracten