Milieu

Milieu HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen

Geen enkele ondernemer zal in de 21ste eeuw zijn hoofd afwenden van milieutechnische vraagstukken in zijn bedrijf. De vraag naar praktijkgerichte en milieuprofessionals met kennis van de actuele stand van zaken, groeit dan ook sterk. Gecombineerd met de kennis van de sectoren food, agribusiness en overheidsinstellingen, biedt HAS Hogeschool een zeer praktisch en in sommige gevallen sectorgericht opleidingsaanbod op het gebied van milieu en duurzaamheid. Onze bedrijfsopleidingen komen tot stand in nauwe afstemming met partners en opdrachtgevers. Vakdocenten van HAS Hogeschool en gastdocenten uit het bedrijfsleven verzorgen de lessen en excursies. Zij dagen cursisten elke keer weer uit de aangereikte kennis en de getrainde vaardigheden direct toe te passen.

Onze insteek is ‘leren moet op werken lijken’. Dat betekent dat de realiteit en toepassing van kennis altijd centraal staan. Toepassing kan in de eigen werkzaamheden en in de HAS-faciliteiten zoals de Milieuhal en de diverse laboratoria. In veel gevallen maken werkbezoeken onderdeel uit van de opleidingen en is er veel aandacht voor het trainen van persoonlijke vaardigheden zoals presenteren, discussiëren, projectleiding en het participeren in intervisies.

Overzicht opleiding en cursus Milieu

Bodembeheer Milieu
Module Hergebruik verontreinigde grond en bodembescherming Basiscursus Milieutechnologie
Cursus Bodem (alleen InCompany) Basiscursus Milieubeleid
Module De bodem als systeem  
Module De aanpak van bodemverontreinigingen  
  Energie en Duurzaamheidsmanagement
(systemen)
Landschapsinrichting Energie efficiënte productie in de Diervoedersector
Cursus milieu en ruimtelijke ordening  
   
Geotechniek en Geohydrologie  
Cursus GIS