Sport

HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen Sport en Golf

Onze bedrijfsopleidingen komen tot stand in nauwe afstemming met partners en opdrachtgevers. Zeker in de groene en de recreatieve sector werken we veel samen met marktpartijen zoals de BSNC (Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek) - voor ondernemers in het groen. De opleidingen op het gebied van greenkeeping en management, zijn tot stand gekomen in intensieve samenwerking met Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA), Nederlandse Golf Federatie (NGF) en de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG). Lessen worden zowel door vakdocenten van HAS Hogeschool als gastdocenten uit het bedrijfsleven verzorgd.
Het werkveld en toepassing van kennis staan altijd centraal. Toepassing kan in de eigen werkzaamheden, maar ook door middel van practica in de diverse HAS-faciliteiten zoals de kassen of de tuinen. Wij blijven continu investeren in onze opleidingen en in (langdurige) relaties met onze branchecontacten en opdrachtgevers.

Overzicht opleidingen en cursussen Sport & Golf

Opleiding Expert Natuurgras  
Opleiding Hoofdgreenkeeper  
Opleiding Assistent Hoofdgreenkeeper  
Cursus Vitaliteit en kwaliteit van de grasmat  
Cursus De grasmat als speelvloer  
Cursus Duurzaam waterbeheer  
Cursus De bodem in topconditie  
Cursus Smart & Clean beheer  
Cursus Toegepast onderzoek op de grasmat  
Online cursus Bodem