Afstudeeropdrachten

Professionele expertise tegen een betaalbare prijs: wie wil dat niet? De afstudeerprojecten van HAS Hogeschool zijn maatwerkoplossingen voor uiteenlopende vraagstukken. Ieder bedrijf in de agrofood business is welkom om een afstudeeropdracht te verstrekken. Na bemiddeling door HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen staat een team studenten tot je beschikking. Vergezeld van een frisse blik en steevast gretig om de theorie in praktijk te brengen. Experts van HAS Hogeschool zorgen waar nodig voor begeleiding.

Afstudeeropdracht/beroepsopdracht
Een afstudeeropdracht, ook wel beroepsopdracht (BO) genoemd, is een project dat studenten in het kader van hun afstuderen voor een bedrijf moeten uitvoeren. De afdeling Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen acquireert deze opdrachten en maakt vooraf concrete en heldere werkafspraken. HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen gaat daarbij een resultaatverplichting aan.

Verwachtingen
Als opdrachtgever betaal je voor het project, dus je mag van de studenten een professionele houding verwachten. Een beroepsopdracht is voor studenten een uniek ‘kijkje in de keuken’ van hun toekomstige werkterrein. Daarbij leren zij waar hun eigen talenten liggen en wat het is om op een professionele manier met anderen samen te werken. Vaak verschijnen publicaties van succesvolle projecten in de media. Zowel voor de studenten als voor jou als opdrachtgever een unieke mogelijkheid om je te profileren.

Kosten beroepsopdracht
De kosten voor een afstudeeropdracht zijn afhankelijk van diverse factoren, waaronder de complexiteit van de opdracht, de duur, het aantal uren inzet van experts en het eventuele gebruik van faciliteiten. Het tarief wordt uitgewerkt in de offerte.

Duur beroepsopdracht
De gemiddelde duur van een afstudeeropdracht is ongeveer 5 maanden. Uiteraard is het mogelijk het project te verlengen met een tweede opdracht of een deel van het project uit te laten voeren zonder studenten.

Beschikbaarheid studenten
Het grootste deel van de afstudeeropdrachten start in februari. De afstudeerperiode voor de meeste opleidingen duurt van februari tot en met juni. Een deel van de projecten start echter in november (Toegepaste Biologie). Ook komt het voor dat studenten hun afstudeerproject in een afwijkende periode uitvoeren. Kortom: in principe kun je als bedrijf dus altijd een aanvraag bij ons indienen.

Onderscheid stage en afstudeeropdracht
Een afstudeeropdracht/beroepsopdracht is iets anders dan een stage. In het geval van een stage dient de student zelf actief te zoeken naar een stageplaats. De student heeft zijn thuisbasis op locatie van het stagebedrijf. Hier komt hij in aanraking met alle facetten van het bedrijf en voert hij gelijktijdig een opdracht uit. De gevraagde begeleiding van de student wordt verzorgd vanuit het stagebedrijf. De stages worden gecoördineerd vanuit HAS Hogeschool, maar de school draagt geen verantwoordelijkheid voor het geleverde resultaat.

Afstudeeropdrachten kennen een andere structuur dan stages. Bij een afstudeeropdracht investeer je als opdrachtgever in een projectresultaat en de daarvoor benodigde expertise en tijd van één of meer adviseurs. De onderwijskundige begeleiding blijft uiteraard een verantwoordelijkheid van HAS Hogeschool en wordt gefinancierd uit onderwijsmiddelen (20 uur per student). Het projectteam werkt als externe consultants voor de opdrachtgever. De standplaats is afhankelijk van het type werkzaamheden en kan dus zowel op het bedrijf zijn, als op HAS Hogeschool of een andere locatie.

(Afstudeer)project indienen?
Heeft jouw bedrijf een project liggen dat door HAS Hogeschool kan worden uitgevoerd? Laat dan vrijblijvend je gegevens achter. Indien er geen afstudeerders beschikbaar zijn, kunnen wij jouw project ook door onze (jr.) adviseurs laten uitvoeren.