Bedrijfsopleidingen

Verschil tussen cursorisch onderwijs van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen en geaccrediteerde bacheloropleidingen van HAS Hogeschool

De bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen zijn geen geaccrediteerde opleidingen, dit in tegenstelling tot de voltijds bacheloropleidingen bij HAS Hogeschool. Hieronder volgt een uitleg over de verschillen tussen beiden.
Accreditatie is het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding positief beoordeeld is door de NVAO. Deze beoordeling vindt plaats bij de start van een nieuwe opleiding en vervolgens iedere zes jaar. Tijdens een accreditatie beoordeelt een extern, deskundig panel de kwaliteit van de opleiding. Zij kijkt daarbij naar waar de opleiding voor opleidt, hoe zij dat doet en of het eindniveau gerealiseerd wordt.
Accreditatie is een voorwaarde voor de bekostiging/financiering door de overheid; voor het recht om erkende diploma's af te geven en ook voor het toekennen van studiefinanciering aan studenten. Wil je meer weten over accreditatie kijk dan ook op: https://www.nvao.net/veelgestelde-vragen .  

Voor de bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen wordt wel iedere twee jaar de klanttevredenheid onder cursisten getoetst door Cedeo. Cedeo is de onafhankelijke certificerende instantie voor organisaties actief op het gebied van opleiden van professionals. Bij een goede beoordeling krijgt HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen een Cedeo-erkenning, een belangrijk keurmerk om de kwaliteit van de cursussen aan te tonen. Net als twee jaar geleden heeft HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen weer een hoge score behaald: een 8,6 voor de incompany-cursussen en een 8,8 voor de cursussen met open inschrijving.

Wat merk jij van het verschil tussen het cursorisch onderwijs en de geaccrediteerde bacheloropleidingen?

1. De bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen worden afgesloten met een certificaat. Geaccrediteerde HBO bacheloropleidingen worden afgesloten met een getuigschrift

2. De bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen mogen specifieke toegangseisen formuleren over bijvoorbeeld werkervaring. Op deze wijze zorgen we ervoor dat het niveau en tempo van de bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen aansluiten bij de doelgroep. Bij geaccrediteerde bacheloropleidingen gelden wettelijke toelatingseisen.

3. Voor de opzet van het programma en de kwaliteit van de toetsing worden dezelfde uitgangsprincipes gebruikt. Hoewel er bij bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen geen beoordeling plaatsvindt door een accreditatiepanel, zorgen wij er wel voor dat de kwaliteit vergelijkbaar is.

4. De bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen worden grotendeels door docenten van HAS Hogeschool uitgevoerd. Deze docenten verzorgen ook de geaccrediteerde bacheloropleidingen.

5. De rechten en plichten van cursisten zijn vastgelegd in de examenregeling van HAS Kennistransfer en bedrijfsopleidingen. Dit regelement kun je opvragen bij onze organisatie en staat tevens op de website van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen. Bij geaccrediteerde bacheloropleidingen geldt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Deze is geconcretiseerd in het studentenstatuut en de Onderwijs- en examenregelingen (OER). Deze is te vinden op de website van HAS Hogeschool  https://www.hashogeschool.nl/over-ons/onderwijs

6. Vrijstellingen voor modulen uit de geaccrediteerde bacheloropleiding mogen alleen verleend worden door de examencommissie van de betreffende voltijds bacheloropleiding.