Missie

De missie van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen luidt:

‘Met onze expertise en kennis een wezenlijke bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van maatschappelijke sectoren, die zich bezighouden met dier- en veehouderij, voedselproductie en gebruik van de groene leefruimte. Als kennisinstelling binnen HAS Hogeschool vormen wij de schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Door middel van onderzoek, opleiding, training en advisering ontwikkelen en leveren wij toegepaste kennis. Vaste waarden in onze dienstverlening zijn: duurzame oplossingen, professionaliteit en kwaliteit. HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen werkt vanuit een onafhankelijke positie en hanteert daarbij algemeen geaccepteerde normen.’