Proceskunde

Proceskunde: stroming, warmte en massa- en energiebalansen

Pasteuriseren, snijden, verhitten, centrifugeren en conserveren: allemaal processen die voedingsmiddelen (kunnen) ondergaan voor consumptie. Dat zijn geen standaardtechnieken, want kwaliteit laat zich niet automatiseren. Voedselbereiding- in welke vorm dan ook- is een nauwgezet proces. Proceskunde laat zien hoe je de processen inzichtelijk maakt en kunt beïnvloeden.

Inhoud

Wat is stromingsleer? Hoe stel je een massa- en energiebalans op? Wat is het effect van warmtetransport op een voedingsmiddel? In de cursus Proceskunde leer je proceskundige berekeningen uitvoeren. Je maakt onder meer kennis met de belangrijkste begrippen op het gebied van warmtetransport, zoals geleiding, stroming en straling. Een practicum Stromingsleer en Indampen vormen onderdeel van deze cursus.

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor iedereen die wil begrijpen hoe voedselbereiding op procesniveau plaatsvindt. Na afloop kun je deze processen begrijpen en beheersen.