Q&A Corona virus Cursisten HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen

Laatste update: 26 maart 2020; 18:00 uur
Op verzoek van het kabinet worden de onderwijsactiviteiten op de vestigingen van HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch en Venlo in verband met Corona vanaf vrijdag 13 maart tot en met 6 april 2020 in de huidige vorm gestaakt. Het College van Bestuur heeft inmiddels besloten dit te verlengen tot 1 juni.  

Bij wijzigingen in de situatie wordt deze Q & A pagina geupdatet.

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over je cursus of training bij HAS Kennistransfer & Bedrijfsopleidingen in relatie tot het corona virus. Wij volgen in alle gevallen de adviezen van het RIVM en GGD. De Q&A worden regelmatig geüpdatet.

Algemene informatie

1. Wat doet HAS Hogeschool  als een student, cursist of medewerker besmet blijkt te zijn?

De zieke student, cursist of medewerker is gediagnostiseerd door de GGD. De GGD start haar protocol en start een contactonderzoek in de omgeving van de student, cursist of medewerker. Wanneer de student, cursist of medewerker in de tijd dat hij of zij besmettelijk was een bezoek aan HAS Hogeschool heeft gebracht voor werk of studie, dan zal de GGD contact met ons opnemen. Daarna volgt dan het protocol van de GGD.

Cursussen en trainingen

2. Gaan de cursussen en trainingen door?

Alle open-inschrijvings-cursussen en trainingen vervallen tot 1 juni. Alleen enkele cursisten die een cursus volgen als onderdeel voor het behalen van een HBO-diploma krijgen in overleg de gelegenheid om op afstand onderwijs te volgen. De betreffende cursisten ontvangen hierover rechtstreeks bericht. Bij een in-company opleiding maken we afspraken over het doorgaan of verplaatsen met de opdrachtgever. Tot 1 juni vinden in elk geval geen cursus-activiteiten plaats.

3. Wanneer worden verplaatste cursusdagen ingepland?

Op dit moment is de situatie nog te onzeker om een nieuwe planning op te stellen. Zodra de ontwikkelingen het mogelijk maken, starten we met nieuwe planningen  . Volgens de algemene (cursus)voorwaarden heeft HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen het recht om de data van cursusactiviteiten te wijzigen in uitzonderlijke gevallen. 

4. Wat gebeurt er voor mij als ik (een deel van) een cursus of training niet bij kan wonen?

Op dit moment liggen de activiteiten stil. Als straks, na de opstart van de activiteiten alsnog lessen gemist worden, dan maken we in samenspraak met de betreffende cursist(en) afspraken om de gemiste lesstof of activiteit in te halen. De vorm waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de situatie.

5. Kan ik of mijn werkgever het cursusgeld (of een deel daarvan) terugkrijgen als ik cursusactiviteiten niet kan bijwonen?

Vooralsnog is restitutie van cursusgeld niet aan de orde. Cursusactiviteiten worden verplaatst of we maken afspraken om gemiste activiteiten in te halen. Bij ernstige ziekte of een persoonlijke calamiteit kan een cursist of zijn werkgever een verzoek indienen om restitutie te krijgen voor het gemiste deel van de cursus of training. Indien een cursus of training verplaatst is en de nieuwe data zijn niet passend, kan een cursist annuleren. Conform de annuleringsvoorwaarden kan de cursist bij een annulering tot vier weken voor de nieuwe aanvangsdatum 90% van het cursusgeld terug krijgen.

6. Gaan de herkansingen in week 5 en de toetsen in week 9 door?

Nee. Deze toetsen en herkansingen verplaatsen we naar een later tijdstip. We kunnen nu nog niet aangeven wanneer dat zal zijn.

7. Kan ik contact opnemen met de docent, zodat ik thuis verder kan studeren voor mijn cursus?

Ja, hiervoor kun je via mail (haskennistransfer@has.nl) of telefoon ((088) 890 3600) contact opnemen met het projectbureau van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen. Wij informeren je vervolgens op welke wijze je met de docent in contact kunt komen.

Terug naar boven